Зар хайх

2011/05/18

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАНА

БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛЖ ӨГНӨ МӨН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАНА, ТАТВАРЫН ЗӨВӨЛГӨӨ ӨГНӨ. УТАС 99068131 98647269